Ρώσικη Επανάσταση

Αφίσες από τη Ρωσική Επανάσταση “The illiterate is a blind man”

Αφίσες από τη Ρωσική Επανάσταση
“Death to world imperialism”και “Literacy is the path to communism”

Δεν υπάρχουν σχόλια: