Ρώσικη Επανάσταση

Αφίσες από τη Ρωσική Επανάσταση “The illiterate is a blind man”





















Αφίσες από τη Ρωσική Επανάσταση
“Death to world imperialism”και “Literacy is the path to communism”





















Δεν υπάρχουν σχόλια: